Informace o slovní zásobě

Náš slovník synonym obsahuje informace o více než 14 673 slova.

Nejnovější komentáře

Informační stránka Zásady ochrany osobních údajů

Vaše soukromí je pro nás velmi důležité. V souladu s tím jsme vyvinuli tyto zásady, abychom pochopili, jak shromažďujeme, používáme, sdělujeme, zveřejňujeme a používáme osobní údaje. Níže je uveden přehled našich zásad ochrany osobních údajů.
  • Před nebo během shromažďování osobních údajů určíme účely, pro které budou shromažďovány.
  • Osobní údaje budeme shromažďovat a používat pouze pro tyto námi stanovené účely a pro jiné kompatibilní účely, pokud nezískáme souhlas dotčené osoby nebo jak to vyžaduje zákon.
  • Osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytně nutnou k naplnění těchto účelů.
  • Osobní údaje budeme shromažďovat zákonnými a spravedlivými prostředky a v případě potřeby s vědomím nebo souhlasem jednotlivce.
  • Osobní údaje musí být relevantní pro účely, pro které mají být použity, a pokud je to pro tyto účely nezbytné, musí být přesné, úplné a aktuální.
  • Osobní údaje budeme chránit přiměřenými bezpečnostními opatřeními proti ztrátě nebo krádeži, jakož i neoprávněnému přístupu, zveřejnění, kopírování, použití nebo změně.
  • Zákazníkům poskytneme informace o našich zásadách a postupech pro správu osobních údajů.
K podpoře našich stránek využíváme reklamy třetích stran na Synonym.one. Někteří z těchto inzerentů mohou používat technologie, jako jsou soubory cookie a webové majáky (například Google používá Google AdSense, Yandex používá systém YAN). Obvykle se používá pro účely geografického cílení nebo k zobrazování konkrétních reklam na základě navštívených stránek.

Jsme odhodláni provádět naše podnikání v souladu s těmito zásadami, abychom zajistili ochranu osobních údajů a jejich soukromí. Návštěvou našich stránek souhlasíte s postupy popsanými v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Pokud nesouhlasíte s podmínkami těchto Zásad ochrany osobních údajů, žádáme vás, abyste tyto stránky přestali používat.